Nitschke Advokater AS

Hurdalsplattformen - Den påtroppende AP/SP-regjeringen har nå presentert resultatet av forhandlingene mellom partiene. Dokumentet kalles Hurdalsplattformen, og den nye regjeringen omtaler seg som en «regjering for vanlige folk».

Les mer
Statsbudsjettet for 2022 - Regjeringen Solberg la 12.10.2021 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Det er ventet at den nye AP/SP-regjeringen vil fremme flere forslag til endring i skatte- og avgiftspolitikken.

Les mer
Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Regjeringen la i dag frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer. Det var ikke spesielt spennende. Hovedtrekkene er:

Les mer
Statsbudsjettet for 2021 - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021, Prop. 1 LS (2020–2021), blant annet:

Les mer
Fisjonssalg – ny avklaring - Stortinget gjentar for Finansdepartementet hva som ble sagt tidligere.

Les mer
Utsatt frist for årsregnskapet og revisjonsberetningen - Regjeringen foreslo i dag en midlertidig lov om utsettelse av frister i regnskaps- og revisorlovgivningen knyttet til fastsettelse av årsregnskap og årsberetning og avgivelse av revisjonsberetning. I tillegg ble det foreslått å utvide frister i foretakslovgivningen knyttet til avholdelse av ordinær generalforsamling/årsmøte.

Les mer
Revidert nasjonalbudsjett 2020 – skatt, avgift, toll - Revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble i dag presentert av Regjeringen. Forslagene er naturlig nok påvirket av Koronautbruddet.

Les mer
Ny skattemelding (selvangivelse) - De fleste lønnsmottakere og pensjonister får ny skattemelding i år.

Les mer
Skattemyndighetenes kontrollvirksomhet er redusert - Finansministeren opplyste i dag at skattemyndighetenes kontrollvirksomhet har gått drastisk ned de siste årene.

Les mer
Skatt på helgeturer for ansatte - Helgeturer kun for kvinnelige ansatte kan være skattefrie.

Les mer