Nitschke Advokater AS

Regjeringen har sikret flertall for statsbudsjettet - Regjeringen ble i går enige med SV om statsbudsjettet for 2022. Dette medførte bl.a. følgende endringer:

Les mer
Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett - Regjeringen Støre har fremmet sine forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. De er enige i flere av forslagene fra regjeringen Solberg, men foreslår bl.a. følgende endringer:

Les mer
Hurdalsplattformen - Den påtroppende AP/SP-regjeringen har nå presentert resultatet av forhandlingene mellom partiene. Dokumentet kalles Hurdalsplattformen, og den nye regjeringen omtaler seg som en «regjering for vanlige folk».

Les mer
Statsbudsjettet for 2022 - Regjeringen Solberg la 12.10.2021 frem sitt forslag til statsbudsjett for 2022. Det er ventet at den nye AP/SP-regjeringen vil fremme flere forslag til endring i skatte- og avgiftspolitikken.

Les mer
Revidert nasjonalbudsjett 2021 - Regjeringen la i dag frem sitt forslag til skatte- og avgiftsendringer. Det var ikke spesielt spennende. Hovedtrekkene er:

Les mer
Statsbudsjettet for 2021 - Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2021, Prop. 1 LS (2020–2021), blant annet:

Les mer
Fisjonssalg – ny avklaring - Stortinget gjentar for Finansdepartementet hva som ble sagt tidligere.

Les mer