Tjenester

Nitschke Advokater AS er et advokatfirma med særlig kunnskap innen skatterett og selskapsrett.

Vi kan for eksempel bistå ved:

  • Virksomhetsoverdragelser/kjøp/salg aksjer
  • Omstruktureringer og omorganiseringer, som fusjon, fisjon, etablering av holdingselskap, skattefri omdannelse mm.
  • Andre egenkapitaltransaksjoner, som aksjekapitalforhøyelser
  • Generasjonsskifte
  • Eiendomsskatt
  • Skattekontroll og bokettersyn
  • Klagesaker
  • Rettssaker mot skattekontoret
  • Se for øvrig «Om oss».