Tjenester

Nitschke Advokater AS er et advokatfirma med særlig kunnskap innen skatterett og selskapsrett.

Vi kan for eksempel bistå ved:

 • Rådgivning innenfor skatterett, for selskaper og personer
 • Rådgivning innenfor selskapsrett
 • Virksomhetsoverdragelser/kjøp/salg aksjer
 • Omstruktureringer og omorganiseringer, som fusjon, fisjon, etablering av holdingselskap, skattefri omdannelse mm.
 • Andre egenkapitaltransaksjoner, som aksjekapitalforhøyelser
 • Generasjonsskifte
 • Eiendomsskatt
 • Skattekontroll og bokettersyn
 • Klagesaker
 • Rettssaker mot skattekontoret
 • Se for øvrig «Om oss».