Menneskene

Geir arbeider hovedsakelig med skatte- og selskapsrett. Han har bred erfaring knyttet til bedriftsbeskatning og omorganiseringer, også som partner i andre advokatfirma og fra arbeid i Skatteetaten.

Advokat Geir Sevre
gs@nitschkeadv.no
+4745455252

Hovedarbeidsområder

Skatterett

  • generell bedriftsbeskatning
  • omorganiseringer, som fusjon og fisjon
  • anmodninger om bindende forhåndsuttalelser
  • bistand ved bokettersyn (avdekkingskontroll)
  • klagesaker angående likningen (skattefastsettingen)
  • rettssaker

Selskapsrett

  • gjennomføring av omorganiseringer, som fusjon og fisjon
  • opprettelse av selskap
  • andre egenkapitaltransaksjoner, som aksjekapitalforhøyelser eller –nedsettelser

Annet

  • andre tilstøtende områder, som f.eks. generasjonsskifter, arv, testamenter og fremtidsfullmakter

Utdannelse

1996 – Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring

2019 – d.d.     Nitschke Advokater AS, Partner / daglig leder
2014 – 2019 Tax & Legal Advokatfirma DA, Partner / daglig leder
2004 – 2014 Advokatfirmaet Harboe & Co AS, Partner
1997 – 2003 Skatteetaten (Bærum likningskontor), Juridisk avdeling, Seniorrådgiver
1996 – 1997 Sosial- og helsedepartementet, Førstekonsulent

Annet

Styreverv
Tidl. sensor for masteroppgaver i skatterett, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen