Om oss

Nitschke Advokater AS er et uavhengig advokatfirma som er heleid av selskapets advokater. Selskapet har særlig kompetanse innen skatt, selskapsrett og tilknyttede områder. Vi samarbeider med, og leier kontorlokaler av Nitschke AS, et separat revisjonsfirma, noe som også sikrer enkel tilgang til deres kompetanse.

Vi bistår særlig små og mellomstore bedrifter, næringsdrivende, rådgivere og privatpersoner.

Vår kompetanse innen skatt og selskapsrett gjør at vi ofte bistår klienter ved oppstart av virksomheten (f.eks. etablering av selskapet), deres løpende oppfølgning (f.eks. rapportering i skattemelding) og ved planlegging og gjennomføring av omorganiseringer (som feks. fusjon, fisjon og etablering av holdingselskaper). Vi bistår også ved avvikling av foretak.

Andre typiske oppdrag er bistand ved henvendelser fra skattekontoret om skattefastsettingen, bokettersyn og skattekontroll, og klagesaker og rettssaker mot skattemyndighetene. Vi har lang og bred kompetanse innenfor våre fagområder.

Nitschke Advokater AS’ målsetning er at klienten føler seg godt ivaretatt og at tjenestene leveres til avtalt tid.